Image

FIELD OF ABUNDANCE

FIELD OF ABUNDANCE

THE POWER OF A BEAUTIFUL STATE

En 4 Dagars Andlig Erfarenhet

31 oktober till 3 november, 2019

Field of Abundance är en uppgradering av medvetandet, – en utbildning som ingen annan skola eller något annat universitet gett dig tidigare.

Transformera dessa 5 betydelsefulla områden genom revolutionerande insikter:

Prestation – – skifta från ett besatt görande till ett glädjefyllt varande.
Partnerskap – upptäck vad kärlek är
Föräldraskap – bli en transformerad förälder med kraft att påverka och kan göra skillnad både för dig själv och det mästerverk du är på väg att skulptera
Välfärdsskapande – rena och rensa ut allt som hindrar dig från att skapa välfärd i ditt liv
Ledarskap – bli en fenomenal ledare genom att gå in i ett anslutet tillstånd. Bara när du går in i det här anslutna tillståndet, trivs intelligensen, geniet växer, välfärden ökar, rikedomen blomstrar och du träder in i ett rike fyllt av nya möjligheter

Preethaji är en modern kvinnlig filosof. Under Field of Abundance lär hon ut kunskapen kring den ultimata kraften – kraften för ett expanerat medvetande – genom sin visdom, sina djupa insikter och The Limitless Field, en mycket kraftfull meditation. Preethaji leder in deltagaren till upplevelsen av ett expanderat medvetandet. Hennes närvaro har kraften att skapa tillstånd av stillhet, anslutning och kreativitet för medvetandet som sedan blir till dina personliga och bestående erfarenheter.

Preethaji är en välkänd talare på flertalet olika internationella konferenser såsom TedX, Equinox Symposiumet i LA och på Fudan universitetet i Kina. Hon är också en välkänd mentor till flertalet ledare såsom amerikanska framgångs coachen Tony Robbins, den ikoniska musikern Usher Raymond IV samt företagsledare såsom Mike Novogratz.

Det här är en unik möjlighet att få träffa Preethaji live i Norden

Fråga dig själv från hjärtat:
Skulle den här resan vara värd det för dig

 • Om du fick läka en djup smärta från ditt förflutna och återvända till en större tilltro till livet genom ett nytt mindset?
 • Om det hjälpte ditt barn att blomma ut och bli en lyckligare och gladare person?
 • Om det ledde dig till att upptäcka vad kärlek är?
 • Om det löste upp hindren för rikedom i de djupaste lagren i ditt medvetande och öppnade upp dig för ett magiskt flöde av välfärd och kreativitet?
3 FALDIGT UPPVAKNANDE AV MEDVETANDET

I kärnan av den här kraftfulla resan sker ett 3-faldigt uppvaknande där 3 dimensioner av ditt medvetande väcks till liv

När vi ser på hjärnmatrisen, vad som sker vid dessa tre uppvaknanden, blir stora områden av hjärnans neurala nätverk tända och aktiverade.

STILLHETENS MEDVETANDE:

När den här dimensionen av medvetandet väcks upp, tar det stormiga kriget med dig själv slut. Du blir hel eftersom det skadade och traumatiserade barnet inom dig läks, och du öppnar upp ditt hjärta till det glädjefulla och oskuldsfulla lyckliga barnet inom dig. Du möter den mest främmande personen i ditt liv, som är du själv.

Stillhet är inte bara frånvaro av stress eller irritation. Det är ett tillstånd av varande som är centrerat och kopplat till dig själv. Du är en fridfull krigare kapabel att överkomma alla sorters utmaningar eftersom du har överskridit de tidigare misslyckandena och besvikelserna i ditt liv. Du är fylld av ett lugnt mod.

På nivån för stillhetens medvetande, arbetar lärorna och processerna på det kärnområde i hjärnan som aktiverar flykt och kampbeteendet samt även på det parasympatiska systemet som är hårdvaran för naturlig avslappning. Resan leder dig mot att uppnå den stillhet som du så desperat behöver för att göra alla val och hantera den överbokade kalender i den yttre världen.

KREATIVITETENS MEDVETANDE:

När du väcks upp till kreativitetens medvetande, genomgår din relation till välfärd och framgång en magisk transformation. Du får tillgång till en intuitiv intelligens som är bortom det begränsande utförandet, som sinnet känner till, för att finna lösningar på komplexa livssituationer.

Du blir befriad från begränsande och bindande sinnesintryck från ditt förflutna som kallas för ‘samskaras’ vilka förhindrar synkroniseringar och rikedom från att naturligt flöda in i ditt liv. Du träder fram till att bli en medveten välståndsskapare och en ledare som är kapabel att leda organisationer och grupper mot en extraordinär framtid. Dina kraftfulla handlingar påverkar livets nät.

På nivån för det kreativa medvetandet, arbetar lärorna och processerna med tre olika nätverk inne i hjärnan. Det första kallas för det verkställande uppmärksamhets nätverket, vilket är nödvändigt att det aktiveras, för att du ska kunna uppnå ett laserskarpt fokus vid komplex problemlösning. Det andra kallas för uppfinningsförmågans nätverk och är det som lyser upp din kreativa potential. Det tredje kallas för det framträdande eller det iögonfallande nätverket som gör att du kan se/välja/prioritera, utifrån det som träder fram, vilket leder dig till att kunna göra intelligenta val baserade på det som är viktigast i den givna situationen.

ANSLUTNINGENS MEDVETANDE:

När du väcks upp till anslutningens medvetande, stöter du på ett tillstånd av kärlek som du aldrig tidigare skådat. Du löser den största livsgåtan av alla, vilket är att finna en balans mellan ditt arbete och din familj, mellan dina prestationer och kärleken. Från ett kärleksfullt tillstånd, skapar du uppfyllande och långvariga relationer omkring dig. Du engageras av ett andligt perspektiv på föräldraskap och fostrar dina barn till att skapa fantastiska öden. Du lever som en hjärtlig partner och uppvaknad förälder.

På nivån för anslutningens medvetande, arbetar lärorna och processerna med att minska aktiviteten i den lägre parietal loben vilket leder till mindre känslomässigt kaos och sinnestjatter i hjärnan. Det sägs att det leder till att en känsla av expansion, och – att ”tappa” sin individualitet till någonting större, sker för deltagaren. Aktiveringen av den här delen i hjärnans center öppnar upp dig för upplevelsen att gå bortom dig själv och att kunna ansluta dig på riktigt med andra.

PREETHAJI, GRUNDAREN AV O&O ACADEMY KOMMER LEDA OSS GENOM DENNA DJUPT OMSKAPANDE ANDLIGA RESA

Preethaji är en modern andlig filosof och vis kvinna som är medgrundare till O&O Academy tillsammans med sin man Krishnaji. En skola för att revolutionera och omskapa mänsklighetens sätt att tänka samt World Youth Change Makers som är en gemenskap av elitungdomar som vill omdirigerar världens framtid genom en revolution i sitt medvetande och One Humanity Care som är en stiftelse som arbetar med visionen att lyfta 10,000 byar från fattigdom runt omkring akademin i Indien.

Hon etablerade OWA Stiftelsen en icke vinstdrivande välgörenhetsorganisation, som har utbildat 150,000 barn och unga samt många av deras föräldrar och lärare i Indien. Stiftelsen stödjer även Udavum Karangal, ett lokalt barnhem för föräldralösa barn med mer än 3000 innevånare som får regelbunden matförsörjning och ger utbildning till 100 barn.

Hon har designat de transformativa meditationerna och processerna som är kärnan i Ekam – The Oneness Field – Asiens största pelarlösa marmorhall, ett arkitektoniskt underverk byggt för att påverka människans hjärna och medvetande och därigenom påskynda processen för världstransformationen.
Hon är också medgrundare till och Vice Ordförande i White Lotus Conglomerate, ett framgångsrikt företag som ger en spjutspets till skapandet av bostäder och handelsplatser i Indien.

Barndom & unga år

Preethaji föddes 2 december 1974 av Rama Bhagavaddasa och Lakshmikara. Hon har en äldre syster som hon har en nära relation till och delar många goda minnen med.

När hon var åtta år, slogs Preethaji av insikten att de omkring henne inte verkade uppleva samma tillstånd av medkänsla som fanns nedärvt i henne. Hon insåg att de flesta människorna levde sina liv med en smärtsam känsla av frånkoppling.

Hon var en naturligt brilliant student, hon klarade sina studier ansträngningslöst och tog sin kandidatexamen inom Handel (Ethiraj College i Indien), där hon belönades med den högsta delstats rankingen inom ämnet redovisning. Hon fortsatte och tog sin Masters, i både företagsekonomi (University of Queensland, Australia) och Filosofi (Kamaraj University, India).

Karriär

Preethaji styr den finansiella delen av White Lotus Conglomerate. Hennes guidning och insikter centrerar gruppen till integritet och ansvar vilket har lett till en fenomenal tillväxt. Tillsammans med Krishnaji, godkänner hon och formar konglomeratets strategi, samt ser över dess progression och guidar företagets övergripande inriktning. Preethaji är den vitala livskraften för White Lotus.

Hon leder också Kosmik Music och Kosmik Global Media, ett mediakonglomerat välkänt för sina prisbelönta dokumentärer om vilda djur som visats på Animal Planet, National Geographic och Sony. Kosmik Global Media är ett etablerat produktionshus som specialiserat sig inom ett brett spektrum av olika filmer såsom -fakta, -naturhistoria, -dokumentär och spelfilmer.

Produktionen har vunnit flertalet priser såsom bästa film på Woodpecker Festivalen 2014, bästa film på Science and Technology 2013 och vinnare som bästa Filmindustri på den 3:e Internationella Film Festivalen i Jaipur, i januari 2011.

Upplysning

Från en mycket tidig ålder var Preethaji begåvad med förmågan att kunna känna och ansluta sig med andras sorger och glädjeämnen. Med hennes egna ord “Jag trodde att det var så här alla andra människor var. Det var inte förrän jag blev 8, som jag insåg för första gången, att den största delen av mänskligheten faktiskt lever med en mycket stor känsla av ett själv som får dem att känna sig separerade och frånkopplade från andra. Det var mycket oroande för mig och ända sedan dess, har jag funderat på hur man kan vända på det här och hjälpa människor att hitta en sann andlig kontakt.” Hon fick sin första transcendentala upplevelse när hon var 17 år, som hon säger är en mycket viktig milstolpe på hennes väg mot att framträda som en andlig lärare.

Privatliv

Preethaji är gift med Krishnaji sedan 1996 och de lever tillsammans med dottern Lokaa i Chennai, Indien. Trots den stora framgången i företagsvärlden, har Preethaji förblivit en filosof i hjärtat. Hennes prioritering har alltid varit visionen att transformera mänskligheten med sina djupa andliga insikter kring naturen för hur det mänskliga lidandet fungerar och väcka upp dem till enheten med allt liv. Preethaji är sonhustru till de välkända indiska andliga ledarna, Sri Bhagavan och Sri Amma, Grundarna av Oneness Universitetet.

Insatser & Bidrag

En serie av kraftfulla andliga upplevelser & insikter under 2009 ledde till grundandet av One World Academy, en visdoms och meditationsskola för transformation – med en vision att få ett slut på mänsklighetens lidande samt hjälpa människor att leva livet i ett vackert tillstånd. För Preethaji, är ett vackert liv, ett som är levt utan lidande, ett liv som är levt med ett större syfte och där välmåendet för resten av världen är inkluderat. Hennes liv är ett bevis på det.

Preethaji har utvecklat en serie av andliga kurser & meditationsövningar med inriktning på att hjälpa personer, grupper och företag att leva och verka utifrån ett vackert tillstånd (A Beautiful State). Under 2010 skapade hon också OWA Stiftelsen, en icke vinstdrivande välgörenhetsorganisation, som gett utbildning i livskunskap till mer än 150,000 barn och unga.

Under 2017, blev hon medgrundare till O&O Academy tillsammans med sin man Krishnaji och Grundarna av Oneness Universitetet Sri Bhagavan och Sri Amma. O&O Academy är en andlig skola med visionen att väcka upp mänskligheten till ett tillstånd för ‘One-Consciousness’ (Ett-Medvetande) – där deltagarna överskrider alla former av separation och upplever enhet med allt som finns.

Preethaji är mentor till fakulteten, teamet som finns på O&O Academys campus i Indien. Hon är också mentor till alla One consciousness Trainers och One Consciousness Transformers runt om i världen.

Hon har designat flertalet kurser, meditationer och seminarier som nu ges av den fakultet som finns på O&O Academy samt av alla Transformers och Trainers från Akademin, både på campus och runt om i världen.

Preethaji reser själv runt i USA, Europa, UK, Australien, och Asien och håller sin fyra-dagars retreat “Field of Abundance”. Tillsammans med henne får studenterna känna på närvaron från en upplyst vis kvinna, som påverkar sina studenter inte bara genom sin visdom, utan också genom kraften för sitt medvetande.

Hon har undervisat ledare och organisationer genom medverkan på Tedx i Kansas City, på Opera Winfrey’s OWN; och på Ari Emmanuel’s WME-IMG årliga konvention samt på högpresterarsymposiet organiserat av Equinox. Att lära sig direkt från Preethaji är verkligen en sann välsignelse. Det är att vakna upp till ett nytt medvetande, ett nytt liv och kraften att kunna skapa en ny värld

Titta, lyssna och lär dig direkt från Preethaji

REGISTRERING
GOLD
3000 Euros
Spara 450 Euros
 • 2550 Euros • Innehåller:
 • 1 förberedande online samtal
 • The Four Sacred Secrets
 • 5 livs resor
 • 28 dagars uppföljning online
 • Möte med Faculty

BOKA NU
STUDENT
3000 Euros
Spara: 1000 Euros
 • 2000 Euros • Innehåller:
 • 1 förberedande online samtal
 • The Four Sacred Secrets
 • 5 livs resor
 • 28 dagars uppföljning online
 • Speciellt gruppmöte med Grundaren
BOKA NU
OCBC CIRCLE
3000 Euros
Spara 1500 Euros
 • 1500 Euros
 • Innehåller:
 • 1 förberedande online samtal
 • The Four Sacred Secrets
 • 5 livs resor
 • 28 dagars uppföljning online


BOKA NU
FOA FAMILJEMEDLEMMAR
6000 Euros
Spara 975 Euros
 • 2025 Euros x2 tickets
 • Kom med en ny medlem och båda får en rabatt Bara tillgängligt för FOA Familjemedlemmar

 • Innehåller:
 • 1 förberedande online samtal
 • The Four Sacred Secrets
 • 5 livs resor
 • 28 dagars uppföljning online


BOKA NU

Vi är glada att välkomna er till Stockholm. För att göra er vistelse så trevlig som möjlig har vi ordnat ett specialpris på Elite Hotel Marina Tower för kursdeltagarna på Field of Abundance Nordic. Det finns två olika alternativ att välja mellan, antingen enkel rum eller dubbel rum. Som kursdeltagare får du en rabatt på rumspriserna jämfört med vanliga gäster. För att säkra upp det här boendet kan du klicka på länken nedan för att göra din reservation.

Om du vill bo någon annanstans. Kan du hitta flera olika boenden på www.hotels.com. Här ger vi er några andra förslag:

PLATSEN

Namn på platsen:

Elite Hotel Marina Tower

Adress:

Saltsjöqvarns Kaj 25
131 71 Stockholm

Telefon nummer:

00468 555 702 00
Planera att inte anlända senare än på kvällen 30 oktober och planera inte att åka hem tidigare än 4 november.

Schema:

Torsdag – Lördag 9.00 till 19.00 / Söndag 9.00 till 17.00

Hur lång är kursen?

Field of Abundance är ett andligt 4-dagars intensivprogram. Du behöver boka ditt boende på ett hotell någonstans i närheten.

Vad händer varje dag?

Dag 1 torsdag börjar med registrering kl 07.30 och entre till hallen kl 08.00. Kurs mellan 08.30 – 19.30. Fredag och lördag kurs kl 08.00 – 19.30. Söndag kurs kl 08.00 – 18.00. Varje dag är det paus för måltider och morgon och eftermiddags te samt möjlighet för att kunna utföra personliga saker.

Vilka är lärarna och hur kommer kursen att presenteras?

Field of Abundance leds av Preethaji (Grundare till OWA och O&O Academy) med stöd från medlemmarna i fakulteten. Lärarna leder hela kursen

Kommer jag ha möjligheten att ställa mina frågor på kursen?

Ja, vi uppmuntrar er faktiskt att ställa era frågor, delta och lära.

Hur mycket tid ges det för att prata med de andra deltagarna? Kommer vi att arbeta i grupper med personliga lärare?

Det kommer finnas tid när du kommer kunna prata med dina kurskamrater såväl som stunder för att vara i tystnad samt stunder för inre reflektion.

Behöver jag göra någonting för att förbereda mig för kursen?

Du kan komma precis som du är, utan förberedelse. Men, om du vill maximera din upplevelse, rekommenderar vi att du övar på övningen Soul Sync. Att öva på Soul Sync gör att du går in i en helig plats. I det här expansiva tillståndet för medvetandet blir intentioner till verklighet. Hjärtliga önskningar blir uppfyllda. Livet skiftar sig till att innehålla synkroniseringar och manifesterar överflöd av kärlek, välfärd, kreativitet och välmående av alla slag.

och spara den till din personliga mp3 spelare / iPod och öva på den.

Det bästa är att äta lite mindre några dagar innan.

Vi rekommenderar att du inte dricker alkohol eller tar några narkotiska preparat, förutom eventuellt rekommenderad medicinering fler dagar innan för att förbereda ditt system för det skifte i medvetande som den här kursen kommer att ge dig.

Kom utvilad, mottaglig och var öppen för reflektion.

Kan mina barn delta?

Vi rekommenderar kursen från 16 år och uppåt.

Vad kommer det att ge mig att vara med på Field of Abundance?

Field of Abundance är en intensiv andlig djupdykning som pågår i 4 dagar. Sökare, tänkare, ledare, familjer och privatpersoner kommer till Field of Abundance och väcks upp till både inre och yttre rikedom.

Kursen Field of Abundance är ett medvetandegörande av rikedomsskapande. Det finns en visdom, det finns ett sätt att vara, utifrån vilket du skapar rikedom. Det här är resan till rikedom där du blir en medveten skapare. En välfärd som upprätthåller dig och livets nät omkring dig.

Vilka kläder ska jag ha?

Vi rekommenderar att du har på dig bekväma kläder gärna enkla och med en betoning på anspråkslöshet. Icke avslöjande kläder som ska täcka axlarna, bröstet och knäna rekommenderas. Shorts som täcker knäna rekommenderas. Tajta transparanta eller avslöjande kläder som korta kjolar, tights eller leggings, linnen eller trånga toppar är inte att rekommendera. Det viktigaste är att ha bekväma, löst sittande kläder som andas och företrädelsevis är gjorda av bomull eller andra naturliga fibrer. Att vara fullt påklädd hela tiden är nödvändigt.

Vad gäller för fotografering och videoinspelning på Field of Abundance kursen?

OWAH förbehåller sig rättigheterna att filma, spela in och fotografera på Field of Abundance, inklusive och inte nödvändigtvis begränsat till det intensiva och använda det i marknadsföringssyfte. Deltagare som inte vill ha sina bilder publicerade ombeds att kontakta oss vid registreringen när de anländer till Field of Abundance och även berätta det för organisatören. Medan det är tillåtet att fotografera och filma utanför sessionssalen är personlig inspelning, fotografering och ljudupptagning inne i salen strängt förbjuden.

“Vår vision är en total revolution i medvetandet från Jag-Medvetande till Ett-Medvetande. Från ett Plågat tillstånd till ett Vackert tillstånd. Från Självupptagenhet till Anslutning. Från Uppdelning till att Vara En.”

— KRISHNAJI & PREETHAJI

ImageImageImageImage
"Varje människa förtjänar att vara i det här tillståndet. Att verka, leva och uppleva livet från ett vackert, lyckligt, rent och glädjefyllt älskande tillstånd."
Praveen Kenneth
Grundare/Styrelsemedlem, Elohim och Kenneth Ventures Pvt. Ltd.
"Jag insåg att min anknytning, till mina identiteter, finns inne i kärnan av mitt lidande. Jag har upplevt djup frihet, själv-kärlek och själv-medkänsla. Att dessa tillstånd är möjliga är mycket upplyftande och bygger självförtroende."
Mike Novogratz
Rektor & Direktör , Fortress Investment Group
"Det här har hjälpt mig att inse att livet inte förändrar sig bara för att man förändrar sina historier. Man behöver förstå vad som är den bakomliggande sanningen till svårigheter i livet för att kunna adressera dem."
Ari Emanuel
Vice-VD WME-IMG, Ägare till UFC
"En process som den här tar dig till en plats där du kan adressera kaos och galenskap med större jämnmod och när du gör det, tar du bättre affärsbeslut."
Casey Sheahan
VD Patagonia Inc., 2005 - 2014