Image

FIELD OF ABUNDANCE

FIELD OF ABUNDANCE

THE POWER OF A BEAUTIFUL STATE

En 4 Dagars Andlig Erfarenhet

21 – 24 Maj 2020

Field of Abundance är en uppgradering av medvetandet, en utbildning som ingen annan skola eller universitet har gett dig tidigare.

Transformera dessa följande viktiga områden av ditt liv genom revolutionerande insikter:

Prestation – skifta från ett besatt görande till ett glädjefyllt varande
Partnerskap – upptäck vad kärlek är
Föräldraskap – bli en transformerad förälder som påverkar och gör skillnad både för dig själv och det mästerverk du hjälper att skulptera
Välfärdsskapande – rensa och frigör allt som hindrar dig från att skapa välfärd i ditt liv Ledarskap – bli en ledare utöver det vanliga genom att gå in i ett tillstånd där du knyter an till andra. Bara när du går in i detta tillstånd trivs intelligensen, växer geniet, ökar välfärden, blomstrar rikedomen och du träder in i ett rike fyllt av nya möjligheter.

Preethaji är en filosof och modern vis kvinna. Under kursen Field of Abundance lär hon ut kunskapen om den ultimata kraften . Där Preethaji leder in dig i upplevelsen för ett utökat medvetandetillstånd. Hennes närvaro har kraften att göra stilla, anknutna och kreativa medvetandetillstånd till din egen personliga och bestående erfarenhet.

Preethaji är en talare på internationella konferenser såsom TedX, Equinox Symposiet i LA och på Fudan universitetet i Kina. Hon är mentor för flertalet ledare såsom den amerikanska framgångscoachen Tony Robbins, den ikoniske musikern Usher Raymond IV samt företagsledare såsom Mike Novogratz.

Det här är en sällsynt möjlighet att uppleva Preethaji live i Norden

Fråga dig själv från hjärtat:
Skulle den här resan vara värt det för dig

  • Om du fick läka en djup smärta från ditt förflutna och återvände till en större tilltro till livet genom ett nytt sätt att tänka?
  • Om det hjälpte ditt barn att bli en lyckligare och gladare person?
  • Om det ledde dig till att upptäcka vad kärlek är?
  • Om det löste upp hindren för rikedom från de djupaste lagren i ditt medvetande och öppnade upp för ett magiskt flöde av välfärd och kreativitet?
ETT TREFALDIGT UPPVAKNANDE AV MEDVETANDET

I kärnan av denna kraftfulla resa sker ett trefaldigt uppvaknande där tre dimensioner av ditt medvetande väcks upp till liv

När vi ser på hjärnmatrisen, är det som händer vid dessa tre uppvaknanden, att stora delar av hjärnans neurala nätverk blir genomlysta och aktiverade.

STILLHETENS MEDVETANDE:

När den här dimensionen av medvetandet vaknar upp, tar det stormiga kriget med dig själv slut. Du blir hel när det sårade och traumatiserade barnet inom dig läks och du öppnar ditt hjärta för det glädjefyllda oskuldsfulla lyckliga barnet inom dig. Du möter den mest främmande personen i ditt liv, som är du själv.

Stillhet är inte bara frånvaro av stress eller oro. Det är ett tillstånd för varandet som är centrerat och där du är anknuten med dig själv. Du är som en fridfull krigare kapabel att övervinna alla slags utmaningar eftersom du har kommit över tidigare misslyckanden och besvikelser. Du är fylld av ett stilla mod.

På nivån av stillhetens medvetande, arbetar kunskap och processer på de kärnområden inne i hjärnan som aktiverar flykt-och kampbeteende samt även på det parasympatiska systemet som är hårdvaran för naturlig avslappning. Den här resan leder dig till att uppnå den stillhet som du så desperat behöver för att göra alla val och hantera den överbokade kalendern i din vardag.

ANKNYTNINGENS MEDVETANDE:

När du väcks upp till medvetandet som kan knyta an får du prova uppleva kärleksfulla tillstånd som du aldrig tidigare skådat. Du löser den största gåtan i livet, vilken är att finna en balans, mellan arbete och familj, mellan dina prestationer och kärleken. Från ett kärleksfullt tillstånd, skapar du fullgörande och varaktiga relationer. Du engageras av ett andligt perspektiv på föräldraskap och fostrar dina barn till att skapa fantastiska öden. Du är en förtrolig partner och en uppvaknad förälder.

Kunskapen och processerna syftar till att minska aktiviteten i hjässloben som leder till mindre känslomässigt kaos och tjatter i sinnet på nivån för ett medvetande som kan knyta an. Det sägs att det leder till en känsla av utvidgning, och att ‘förlora’ sin individualitet till någonting större. Aktiveringen av den här delen av hjärnan öppnar dig för en upplevelse där du går bortom dig själv och knyter an med den andra, på riktigt.

KREATIVITETENS MEDVETANDE:

När du väcks upp till kreativitetens medvetande, genomgår din relation till välfärd och framgång en magisk transformation. Du får tillgång till en intuitiv intelligens som är bortom sinnets begränsade utförande, du finner lösningar på komplexa livssituationer.

Du blir befriad från begränsande och bindande sinnesintryck från ditt förflutna som kallas för ‘samskaras’. Dessa samskaras hindrar synkroniseringar och rikedom från att flöda in på ett naturligt sätt i ditt liv. Du träder fram som en medveten skapare av välfärd och ledare, som är kapabel att föra organisationer och grupper mot en extraordinär framtid. Dina kraftfulla handlingar påverkar livets nät.

På nivån för det kreativa medvetandet, arbetar lärorna och proceserna med tre nätverk i hjärnan. Det första kallas för ‘det verkställande – uppmärksamhets nätverket’ vilket är nödvändigt att aktivera för att uppnå ett laserskarpt fokus vid komplex problemlösning. Det andra nätverket kallas för ‘uppfinningsförmågans nätverk’ och det är det som lyser upp din kreativa potential. Det tredje nätverket kallas för ‘det framträdande – eller det iögonfallande nätverket’ som gör att du kan se/välja/prioritera – utifrån det som träder fram – vilket leder dig till att kunna göra intelligenta val baserade på det som är viktigast i en given situation.

PREETHAJI, GRUNDAREN AV O&O ACADEMY KOMMER LEDA DENNA DJUPT TRANFORMERANDE ANDLIGA RESA

Preethaji är en modern filosof och vis kvinna som tillsammans med sin man Krishnaji har grundat O&O Academy. O&O Academy är en skola som revolutionerar och transformerar mänsklighetens sätt att tänka. Preethaji & Krishnaji har även grundat World Youth Change Makers, ungdomar från hela världen som gemensamt påverkar vår framtid genom en revolution i sitt medvetande. De har även en skapat en stiftelse som heter One Humanity Care och som arbetar för visionen att förbättra villkoren för de 10 .000 byarna som ligger runt omkring akademin i Indien.

Preethaji har etablerat OWA stiftelsen som är en icke vinstdrivande välgörenhetsorganisation, som hittills har erbjudit utbildning till 150. 000 barn och ungdomar i Indien samt även åt många av deras föräldrar och lärare. Stiftelsen stödjer även ett lokalt barnhem Udavum Karangal med 3000 föräldralösa barn och ungdomar med regelbunden matförsörjning och utbildning för 100 barn.

Hon har designat djupa transformerande meditationer och processer som bildar kärnan i Ekam – The Oneness Field – Asiens största pelarlösa meditationshall, byggd av marmor. Ett arkitektoniskt mästerverk skapat för att påverka människans hjärna och medvetande vilket därigenom påskyndar processen för världens transformation.

Hon är också en av grundarna och vice ordförande i White Lotus Conglomerate, ett framgångsrikt företag som är en spjutspets inom byggnationer och uppförandet av bostäder, handelsplatser och turistområden i Indien.

Barndom & unga år

Preethaji föddes 2 december 1974 av Rama Bhagavaddasa och Lakshmikara. Hon har en äldre syster som hon har en nära relation med och som hon också delar många goda minnen med.

När hon var åtta år, fick Preethaji för första gången insikten att de omkring henne inte tycktes uppleva samma tillstånd av medkänsla som fanns nedärvt i henne. Hon insåg att de flesta människorna levde sina liv med en smärtsam känsla av frånkoppling och en oförmåga att kunna knyta an till sina nära och kära.

Hon var en naturbegåvning och en mycket duktig student som klarade sina studier utan ansträngning och avslutade dem med att ta en kandidatexamen i Handel på Ethiraj College i Indien, där fick hon också ta emot pris som den högsta delstatsrankingen i ämnet statlig redovisning. Sedan fortsatte hon studera utomlands och tog sin Magisterexamen i företags ekonomi på University of Queensland i Australien, och kom sedan tillbaka till Indien och tog en Magisterexamen i filosofi på Kamaraj University.

Karriär

Preethaji har varit med och grundat White Lotus Conglomerate där hon är ordförande i styrelsen och leder ekonomiavdelningen. Hennes mentorskap och insikter centrerar arbetsgruppen till integritet och mot ansvarstagande vilket lett till en fenomenal tillväxtuppgång. Tillsammans med Krishnaji, godkänner och formar hon konglomeratets strategi, övervakar tillväxten samt leder den övergripande inriktningen för företaget. Preethaji är den vitala drivkraften inom White Lotus.

Preethaji leder också Kosmik Music och Kosmik Global Media, en mediesammanslutning välkänd för sina prisbelönta dokumentärer om vilda djur och växter vilka visats på Animal Planet, National Geographic och Sony. Kosmik Global Media är ett etablerat produktionshus som specialiserat sig inom ett brett spektrum av filmer såsom faktafilmer, naturhistoriska dokumentärer och spelfilmer.

Företagets produktion har vunnit flertalet priser såsom t ex bästa naturfilm på Woodpecker Festivalen 2014 och bästa vetenskapliga film 2013 på National Film Awards som Indiens president delat ut. Vinnare 2011 av Best Cinematography Award  vid Jaipur International Film Festival.

Upplysning

Från en mycket tidig ålder var Preethaji begåvad med förmågan att kunna känna in andra på djupet och knyt an till deras sorger och glädjeämnen. Med hennes egna ord: “Jag trodde att det var så här alla människor var. Det var inte förens jag blev åtta år som jag insåg för första gången, att den största delen av mänskligheten faktiskt levde med en mycket stor känsla av ett ‘själv’ som fick dem att känna sig separerade och oförmögna att kunna knyta an till andra människor. Det här var mycket oroande för mig, och ända sedan dess, har jag funderat på hur man kan vända på det här och hjälpa människor att hitta en sann andlig kontakt.” Preethaji fick sin första transcendentala andliga upplevelse när hon var 17 år, som hon själv säger är en mycket viktig milstolpe på hennes väg mot att framträda som en andlig lärare.

Privatliv

Preethaji är gift med Krishnaji sedan 1996 och de lever tillsammans med dottern Lokaa i Chennai, Indien. Trots den stora framgången som företagare, har Preethaji förblivit en filosof i hjärtat. Hennes högsta prioritet har alltid varit visionen att transformera mänskligheten med hjälp av sina egna erfarenheter från djupa andliga insikter om hur det mänskliga lidandet fungerar och väcka upp människor till känslan av enhet med allt liv. Preethaji är sonhustru till de välkända indiska andliga lärarna, Sri Bhagavan och Sri Amma, grundarna av Oneness Universitetet.

Insatser & Bidrag

En serie av kraftfulla andliga upplevelser och insikter under 2009 ledde till grundandet av One World Academy, en visdoms och meditationsskola för transformation – med en vision att få ett slut på mänsklighetens lidande, samt hjälpa människan att uppleva livet från ett vackert tillstånd. För Preethaji, är ett vackert liv, ett liv som levs utan lidande.  Ett liv som levs med ett större syfte och där världens välmående inkluderats, både för en själv och resten av världen. Hennes eget liv är ett bevis på detta.

Preethaji har utvecklat en serie av andliga kurser och meditationsövningar som syftar till att hjälpa personer, grupper och företag att leva och verka utifrån ett vackert tillstånd (A Beautiful State). Under 2010 skapade hon också OWA Stiftelsen, en icke vinstdrivande välgörenhetsorganisation, som gett utbildning i livskunskap till mer än 150.000 barn och unga.

Under 2017 grundade hon O&O Academy tillsammans med sin man Krishnaji och grundarna av Oneness universitetet Sri Bhagavan och Sri Amma. O&O Academy är en transformation och meditationsskola med visionen att väcka upp mänskligheten till ett tillstånd av ‘ett-medvetande’ – där personen överskridit alla former av separation och därför upplever enhet med allt som finns.

Preethaji är mentor till fakulteten, teamet som finns på O&O Academys campus i Indien. Hon är också mentor till alla One Consciousness Trainers och One Consciousness Transformers som finns runt om i världen.

Hon har designat flertalet kurser och meditationer samt även flera olika seminarier som fakulteten på O&O Academy lär ut. Samt även de program och kurser som Transformers och Trainers ger runt om i världen.

Preethaji reser till USA, Europa, Australien och Asien där hon håller sin mycket speciella fyra-dagars retreat ‘Field of Abundance’. Tillsammans med henne får deltagarna prova på hur det känns att vara i närvaron från en vis kvinna, som påverkar sina elever inte bara genom sin visdom utan också genom kraften för sitt medvetande.

Hon har undervisat ledare och organisationer och medverkat på  Tedx i Kansas City, på Oprah Winfrey’s OWN, på Ari Emmanuel’s årliga konvention WME-IMG samt på High Performance Symposiumet som organiseras av Equinox. Att lära sig direkt från Preethaji är verkligen en sann välsignelse. Det är att väckas upp till ett nytt medvetande, ett nytt liv och kraften av att kunna skapa en ny värld.

Titta, lyssna och lär dig direkt från Preethaji

REGISTRERING

Vi är glada att välkomna er till Field of Abundance i Stockholm. För att göra er vistelse så trevlig som möjligt har vi ordnat ett specialpris på Elite Hotel Marina Tower för alla kursdeltagare. Kursen arrangeras i samma lokaler som hotellet. Det finns antingen enkel rum eller dubbel rum att välja på i erbjudandet. För att boka det här alternativet klickar du på länken nedanför för att göra din reservation.

Om du vill bo på något annat hotell finns det flera olika boenden att välja på i Stockholm. Du hittar flera olika alternativ här: www.hotels.com. Här är några andra förslag:

PLATSEN

Namn:

Elite Hotel Marina Tower

Adress:

Saltsjökvarns Kaj 25

131 71 Stockholm

Telefon:

+46 8 555 702 00

Kursschema:
Torsdag – Lördag 09.00 – 19.00 / Söndag 09.00 – 17.00

Hur lång är kursen?

Field of Abundance är ett andligt 4-dagars intensivprogram. Du behöver boka ditt boende på ett hotell någonstans i närheten.

Vad händer varje dag?

Dag 1 börjar med registrering kl 07.30-08.30. Hallen öppnar kl 08.00 och uppstart sker mellan kl 08.30-09.00. Kurs mellan kl 09.00-19.00. Fredag och lördag kurs kl 08.00-19.00. Söndag kurs kl 08.00-17.00. Varje dag är det paus för lunch och morgon och eftermiddags fika samt möjlighet att kunna utföra personliga ärenden.

Vilka är lärarna och hur kommer kursen att presenteras?

Field of Abundance leds av Preethaji (Grundare till OWA och O&O Academy) med stöd från medlemmarna i fakulteten. Lärarna leder hela kursen

Kommer jag ha möjligheten att ställa mina frågor på kursen?

Ja, vi uppmuntrar faktiskt deltagarna att ställa frågor och aktivt delta i
sitt lärande.

Hur mycket tid ges det för att prata med de andra deltagarna? Kommer vi att arbeta i grupper med personliga lärare?

Programmet innehåller en variation av tid för samtal mellan kursdeltagarna såväl som stunder i tystnad och stillhet för inre reflektion.

Behöver jag göra någonting för att förbereda mig för kursen?

Du kan komma precis som du är utan förberedelser eller tidigare erfarenheter från meditation. Men om du vill maximera ditt deltagande rekommenderar vi att du tränar på Soul Sync övningen. När du övar på Soul Sync är det som om att du går in på en helig plats. I det här utvidgade tillståndet för medvetandet blir intentioner till verklighet. Hjärtats önskningar blir uppfyllda och livet skiftar till att innehålla synkroniseringar som manifesterar överflöd av kärlek, välfärd, kreativitet och välmående av alla slag.
Och spara ner den till din egen mp3 spelare /iPod och träna på den när du vill.

Kom utvilad, mottaglig och öppen för reflektion.

Kan mina barn delta?

Vi rekommenderar kursen från 16 år och uppåt.

Vad kommer det att ge mig att vara med på Field of Abundance?

Field of Abundance är en intensiv, andlig djupdykning i de vackra medvetandetillstånden. Sökare, tänkare, ledare, familjer och privatpersoner som kommer till kursen och vaknar upp till en rikedom både i det inre och det yttre.

Kursen Field of Abundance är ett medvetandegörande av rikedomsskapande. Det finns en visdom, ett sätt att vara, utifrån vilket du skapar rikedom. Det här är resan till rikedom där du blir en medveten skapare av en välfärd som upprätthåller både dig livets nät omkring dig.

Vilka kläder ska jag ha?

Vi rekommenderar att du har på dig bekväma kläder gärna enkla och med en betoning på anspråkslöshet. Icke avslöjande kläder som ska täcka axlarna, bröstet och knäna rekommenderas. Shorts som täcker knäna rekommenderas. Tajta transparanta eller avslöjande kläder som korta kjolar, tights eller leggings, linnen eller trånga toppar är inte att rekommendera. Det viktigaste är att ha bekväma, löst sittande kläder som andas och företrädelsevis är gjorda av bomull eller andra naturliga fibrer. Att vara fullt påklädd hela tiden är nödvändigt.

Vad gäller för fotografering och videoinspelning på Field of Abundance kursen?

OWAH förbehåller sig rättigheterna att filma, spela in och fotografera på Field of Abundance, inklusive och inte nödvändigtvis begränsat till det intensiva och använda det i marknadsföringssyfte. Deltagare som inte vill ha sina bilder publicerade ombeds att kontakta oss vid registreringen när de anländer till Field of Abundance och även berätta det för organisatören. Medan det är tillåtet att fotografera och filma utanför sessionssalen är personlig inspelning, fotografering och ljudupptagning inne i salen strängt förbjuden.

“Vår vision är en total revolution i medvetandet från jag-medvetande till ett-medvetande. Från ett stressat tillstånd till ett vackert tillstånd. Från självupptagenhet till att kunna knyta an. Från separation till att vara en.”

— — KRISHNAJI & PREETHAJI

ImageImageImageImage
"Varje människa förtjänar att vara i detta tillstånd. Att verka, leva och uppleva livet från ett vackert, lyckligt, rent, glädjefyllt kärleksfullt tillstånd."
PRAVEEN KENNETH
GRUNDARE/STYRELSEMEDLEM, ELOHIM OCH KENNETH VENTURES PVT. LTD.
"Jag insåg att min bundenhet till mina identiteter, är kärnan i mitt lidande. Jag har upplevt djup frihet, kärlek och medkänsla. Att dessa tillstånd är möjliga är mycket upplyftande och bygger upp självförtroendet."
MIKE NOVOGRATZ
REKTOR & DIREKTÖR , FORTRESS INVESTMENT GROUP
"Det här har hjälpt mig att inse att livet inte förändrar sig bara för att man förändrar sina historier. Man behöver förstå vad som är den bakomliggande sanningen till svårigheter i livet för att kunna adressera dem."
ARI EMANUEL
VICE-VD WME-IMG, ÄGARE TILL UFC
"En process som den här skulle ta dig till en plats där du kan adressera kaos och galenskap med större jämnmod och när du gör det, tar du bättre affärsbeslut."
CASEY SHEAHAN
VD PATAGONIA INC., 2005 – 2014
logo